skip to Main Content
เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ สุราษฎร์ธานี

ทำความรู้จักเขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี (Rajjaprabha Dam) มีชื่อเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ ต่อจากเขื่อนบางลางจังหวัดยะลา เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งรัชกาล (Light of the Kingdom)”

เขื่อนรัชชประภา สร้างปิดกั้นแม่น้ำคลองแสง ที่บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ติดอุทยานแห่งชาติเขาสกเกือบทั้งหมด เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร และมีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาอีก 6 แห่ง อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำ 5 แห่ง กับฝั่งซ้ายของแม่น้ำ 1 แห่ง พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 185 ตารางกิโลเมตร มีความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง รวมกำลังการผลิต 240,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

เขื่อนรัชชประภา เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2530 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนรัชชประภาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2530 เขื่อนรัชชประภาเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ ที่สร้างความมั่นคงทางระบบไฟฟ้า รวมถึงความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ  นอกจากนี้ยังเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในปี พ.ศ. 2531 อีกด้วย

การเดินทางมายังเขื่อนรัชชประภา แต่เดิมนั้นสามารถเดินทางได้โดยเส้นทางจากอำเภอพนม แต่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน ประกอบไปด้วยหุบเหวและเส้นทางที่ลาดชันจำนวนมาก จึงมีการสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมา โดยปัจจุบันสามารถเดินทางเข้าไปสู่เขื่อนรัชชประภาโดยผ่านเส้นทางของอำเภอบ้านตาขุน ส่วนเส้นทางเก่านั้นยังใช้การได้อยู่ แต่ไม่เป็นที่นิยมสำหรับบุคคลทั่วไป

เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1]

ประโยชน์ของเขื่อนรัชชประภาในด้านต่างๆ

ประโยชน์ด้านการผลิตไฟฟ้า

พลังน้ำจากเขื่อนสามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าปีละ 500 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้น้ำที่ปล่อยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า ยังส่งต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม บริเวณพื้นที่ท้ายน้ำด้านล่างเขื่อนอีกด้วย

ประโยชน์ด้านการชลประทาน

การชลประทานเพื่อการเพาะปลูก จากปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนฯ ให้ประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืช บริเวณสองฝั่งแม่น้ำในตอนล่างเป็นอย่างดี เป็นผลให้พื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ ในเขตท้องที่อำเภอบ้านตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคมและอำเภอพุนพิน สามารถทำนาปรังและปลูกพืชในฤดูแล้งได้ผลเป็นอย่างดี

ประโยชน์ด้านการประมง

อ่างเก็บน้ำของเขื่อนรัชชประภาเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ ในทุกๆ ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ได้ปล่อยพันธุ์ปลาต่างๆ และกุ้งลงไปในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก สามารถให้ผลผลิตทางด้านการประมงเฉลี่ยถึงปีละ 300 ตัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ดีอีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ด้านการบรรเทาอุทกภัย

การกักเก็บน้ำของเขื่อนฯ ในฤดูฝน เป็นการช่วยลดความรุนแรงของสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี

ประโยชน์ด้านการแก้ไขน้ำเสียและผลักดันน้ำเค็ม

สภาพน้ำที่มีปริมาณน้อยของลำน้ำพุมดวงและแม่น้ำตาปี ในเขตอำเภอพุนพินและอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในฤดูแล้ง ทำให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสียได้ง่าย ขณะเดียวกันบริเวณปากแม่น้ำจะมีน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาตามลำน้ำ น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนรัชชประภาจะช่วยเจือจางน้ำเสียในลำน้ำ และต้านทานการรุกล้ำของน้ำเค็มที่ปากแม่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว

ด้วยทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและภายในอ่างเก็บน้ำ สวยสดงดงามและสงบร่มรื่น เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละนับแสนคน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวเยี่ยมชม พื้นที่อ่างเก็บน้ำมีทัศนียภาพอันงดงาม ประกอบด้วยยอดเขาหินปูนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมามากมาย จนได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” ซึ่งพื้นที่น้ำเกือบทั้งหมดอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสก

แนะนำที่พักเขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา

การเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจที่เขื่อนรัชชประภา แน่นอนว่านักท่องเที่ยวทั้งหลายไม่ควรพลาดกับการจับจองที่พักก่อนออกเดินทางเสมอ และนี่ก็คือ ที่พักเขื่อนเชี่ยวหลานที่น่าจับจอง โดยมีดังนี้

ที่พักเขื่อนเชี่ยวหลานของทางอุทยานแห่งชาติเขาสก

  • แพนางไพร ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาสกที่ ขส.3 (อ่าวสมเด็จ) เป็นแพของอุทยานฯ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด มีบริการเรือคายัค วิวทิศทัศน์หน้าแพสวยงาม ซึ่งเป็นจุดสำคัญของกุ้ยหลินเมืองไทย มีปลาตะเพียนหางแดงเยอะที่สุดที่วังปลาแพนางไพร
  • แพคลองคะ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคลองคะของอุทยานแห่งชาติเขาสก ณ ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวคลองคะ บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบมีวิวทิวทัศน์สวยงามโดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ขึ้น หน้าแพเป็นเวิ้งน้ำกว้างสะท้อนเงาได้เหมือนกระจก มีความเป็นส่วนตัวสูงในการพักผ่อน มีบริการเรือคายัคฟรี
  • แพโตนเตย ตั้งอยู่บริเวณคลองแปะ มีทิวทัศน์อันแสนงดงาม บรรยากาศเงียบสงบมากที่สุด มีเหล่าสัตว์ป่าแวะเวียนกันมาให้ได้เห็นอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะหมูป่าและนกเงือก
  • แพไกรสร ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาสกที่ ขส.7 (ไกรสร) มีบรรยากาศงดงามและมีความสงบเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่ยามพระอาทิตย์ขึ้น และบริเวณใกล้แพไกรสรยังเป็นจุดที่ใกล้บริเวณที่ฝูงกระทิงกับนานาสัตว์ป่า มาดื่มน้ำและหาอาหารดยยเฉพาะช่วงเวลาเย็นๆ

ที่พักเขื่อนเชี่ยวหลานของผู้ประกอบการเอกชน

  • แพเพลินไพร ตั้งอยู่ในอ่าวคลองโหลง ที่นี่มีบรรยากาศที่ดีมาก มีห้องพักจำนวนมาก มีวิวกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังแพ มีบริการเรือคายัคฟรี แต่มีค่ามัดจำไม้พาย 500 บาท เมื่อใช้งานเสร็จแล้วเอาไม้พายมาคืนก็ได้เงินค่ามัดจำคืน
  • แพสายชล ตั้งอยู่ด้านในของอ่าวคลองโหลงถัดจากแพเพลินไพร ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของอุทยานแห่งชาติเขาสก นั่นคือทะเลใน 500 ไร่ มีบรรยากาศเงียบสงบ วิวสวย อากาศดี รวมทั้งอาหารปักษ์ใต้อร่อยๆ
  • แพเชี่ยวหลาน ตั้งอยู่บริเวณด้านนอกอ่าวคลองโหลง ก่อนถึงแพเพลินไพร ห้องพักกว้างขวางมีห้องน้ำในตัว มีที่กระโดดน้ำ เรือแคนนู รวมทั้งมีคาราโอเกะไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย
  • แพ 500 ไร่ อยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันตก เป็นแพเอกชนที่มีชื่อเสียงและตั้งอยู่ไกลที่สุด มีธรรมชาติและจุดท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเขื่อนเชี่ยวหลาน มีวิวทิศทัศน์ที่งดงาม บรรยากาศเงียบสงบ เป็นส่วนตัว มีห้องพักที่สวยงามหรูหรามากๆ
  • แพภูตะวัน ตั้งอยู่ในบริเวณคลองมุย ล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินปูนที่สูงชันอยู่ในเขื่อนทั้ง 4 ด้าน เป็นแพที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือท่องเที่ยวมากที่สุด ใช้เวลาเดินทางล่องเรือไปไม่นานก็ถึง บรรยากาศในช่วงเย็นจะได้พบกับดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าตรงบริเวณภูเขาด้านหน้าของแพพอดี ด้านหน้าแพแต่ละหลังเป็นกระจกใส จึงสามารถชมความงามของเขื่อนได้จากภายในห้องพักเลยทีเดียว
  • แพไพรวัลย์ ตั้งอยู่ด้านในสุดของคลองโหลง บริเวณทางไปทะเลใน 500 ไร่ และถ้ำปะการัง บรรยากาศงดงามและเป็นส่วนตัว บนเรือนแพกลางมีพื้นที่ลานกว้างให้ทำกิจกรรม ที่นี่มีความโดดเด่นในเรื่องที่พัก ซึ่งมีการสร้างห้องพักที่พยายามกลมกลืนกับธรรมชาติให้มากที่สุด รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด
บรรยากาศยามเช้า ของการล่องเรือเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา
บรรยากาศยามเช้า ของการล่องเรือเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน [2]

การเดินทางไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน

เขื่อนเชี่ยวหลาน อยู่ในเขตอำเภอบ้านตาขุน ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 70 กว่ากิโลเมตร โดยตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนหลวงหมายเลข 401 ประมาณ 14 กิโลเมตร

สำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หากเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 401 ที่มุ่งหน้าไปภูเก็ต ประมาณ 60 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอบ้านตาขุน จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณที่สามแยกตรงหน้าโรงพยาบาลบ้านตาขุน จะมีป้ายเขื่อนรัชชประภาขนาดใหญ่ของ กฟผ. เห็นอย่างเด่นชัด เดินทางเข้าไปอีก 10 นาทีก็จะถึงเขื่อนเชี่ยวหลาน หากท่านเดินทางมาจากเส้นทางอื่น และต้องการคำแนะนำในการเดินทาง ก็สามารถสอบถามเราได้ ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำฟรี

นอกจากนี้แล้ว หากท่านใดหรือกลุ่มคณะใดๆ ต้องการเดินทางด้วยการเช่ารถตู้พร้อมคนขับ ไม่ว่าจะเริ่มต้นเดินทางจากจุดใด เช่น สนามบินสราษฎร์ธานี สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี และ/หรืออื่นๆ เพื่อเดินไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน และ/หรือเดินทางต่อเนื่องไปยังสถานที่อื่นๆ สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางติดต่อที่มีให้ในเว็บไซต์นี้ SuratVans.com รถตู้เช่าสุราษฎร์ธานี ผู้ให้บริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรวมทั้งการเดินทางระยะไกลทั่วประเทศ ยินดีให้บริการทุกท่านครับ

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

คุณต้องการการเดินทางที่ประหยัดและปลอดภัยใช่ไหม?

เรียกใช้บริการของเราสิ!!
รถสะอาด ราคาประหยัด ขับขี่ปลอดภัย มาพร้อมบริการที่ดีที่สุด
ติดต่อเราด่วนๆ! โทรเลย!
Back To Top